Kultura.rze.pl

Wydarzenia:
- Dziś: 0
- Najbiższe 7 dni: 0
- W weekend: 0

Regulamin konkursu
23 marca 2006

REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZDJĘCIE MIESIĄCA MIASTA RZESZOWA" w Podkarpackim Serwisie Gospodarczym - www.rze.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego "Zdjęcie Miesiąca Miasta Rzeszowa" (zwany dalej Konkursem) jest PODKARPACKI SERWIS GOSPODARCZY- www.rze.pl.

1.2. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie konkursem jest portal KULTURA.rze.pl (www.kultura.rze.pl).

1.3. Konkurs trwa od 1 lutego 2009 roku do 31 stycznia 2010 roku.

1.4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach www.kultura.rze.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres redakcja@rze.pl.

2. Cel konkursu

2.1. Celem konkursu jest promowanie Miasta Rzeszowa i ukazywanie go w sposób ciekawy i oryginalny. Konkurs ma również umożliwić promowanie młodych twórców fotografików.

3. Zasady konkursu

3.1. Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogą przedstawiać domy, mosty, ulice, całe grupy architektoniczne lub dowolne obiekty pod warunkiem, że znajdują się one w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa.

3.2. Zdjęcia które nie spełnią powyższych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.

3.3. W konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

3.4. Każdy autor może nadesłać tylko jedno zdjęcie na dany miesiąc. Zdjęcia należy przysyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres redakcja@rze.pl do ostatniego dnia każdego miesiąca do godziny 15.00.

Wg wzoru:
 • W TEMACIE e-mail:
 • IMIĘ i NAZWISKO + ZDJĘCIE MIESIĄCA + ROK
  (np.Jan Kowalski ZDJĘCIE MARZEC 2009)
 • W TREŚCI e-mail:
 • IMIĘ i NAZWISKO
 • TELEFON STACJONARNY LUB KOMÓRKOWY
 • OBIEKT, KTÓRY PRZEDSTAWIA ZDJĘCIE
  (z podaniem ulicy przy której się znajduje)
 • TYTUŁ ZDJĘCIA-propozycja autora
 • DATA WYKONANIA ZDJĘCIA
 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU potwierdzające jego prawa do zdjęcia
  (np. "Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia -JAN KOWALSKI")

3.5. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.

3.6. Zdjęcie nadesłane w załączniku powinno być w rozdzielczości min. 1600x1200.

3.7. Portal Kultura.rze.pl zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.

3.8. Zdjęcie przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę i będą traktowane jako zgłoszenie do konkursu na następny miesiąc.

3.9. Autor zdjęcia, które nie zostanie wybrane zdjęciem miesiąca ma prawo do wysyłania kolejnych zdjęć na konkurs w następnym miesiącu.

3.10. Portal kultura.rze.pl nie wymienia zdjęć nadesłanych na inne ani też nie odsyła nadesłanych fotografii.

3.11. Na prośbę autora fotografia może być wycofana z udziału w konkursie, pod warunkiem, że prośba taka będzie przesłana drogą elektroniczną do 20. dnia danego miesiąca.

3.12. Zdjęcie nadesłane na dany miesiąc MUSI być wykonane w danym miesiącu.

4. Przebieg konkursu i nagrody

4.1.Konkurs przebiega następująco:

ETAP I - Każda nadesłana fotografia spełniające zasady konkursu może zostać wybrana zdjęciem miesiąca. Fotografia wybrana zdjęciem miesiąca będzie opublikowane na łamach Portalu Kultura.rze.pl wraz ze zdjęciem autora i krótką informacją o nim w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

ETAP II - Spośród 12 fotografii, które wygrały jako zdjęcie miesiąca przez okres od lutego 2009 do lutego 2010 jury wybierze jedną, której autor otrzyma nagrodę niespodziankę.

ETAP III - Dodatkowo spośród 12 fotografii, które wygrały jako zdjęcie miesiąca przez okres od lutego 2009 do lutego 2010, zostanie wybrane jedno na drodze głosowania internetowego. Autor zwycięskiego zdjęcia wybranego przez internautów również otrzyma nagrodę niespodziankę. Głosowanie będzie trwać przez okres jednego miesiąca od 1 do 31 marca 2010 roku.
Informacja o zwycięzcy i krótka relacja z odebrania nagrody będzie opublikowana w formie artykułu na stronie www.kultura.rze.pl.

4.2. Zwycięskie zdjęcia z etapu I będzą się ukazywać na łamach Podkarpackiego Serwisu Gospodarczego - www.rze.pl w portalu www.kultura.rze.pl. Będzie je można także obejrzeć w Salonie Multimedialnym KOLPORTER w Rzeszowie przy ul. Powstańców Warszawy 13 (przy hipermarkecie Tesco). Jako patron konkursu KOLPORTER ufunduje nagrodę książkową dla zwycięzcy III edycji konkursu.

4.3. Za wybranie najlepszych zdjęć I i II etapu konkursu będzie odpowiadać jury konkursu portalu www.kultura.rze.pl. Jako głos doradczy jury będzie brać pod uwagę głosy internautów oddane w comiesięcznych głosowaniach, które będą trwać od 1 do 5 dnia następnego miesiąca.

5. Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw osobowych

5.1. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora. Podkarpacki Serwis Gospodarczy ma tylko prawo publikować je zgodnie z zasadami konkursu.

5.2. Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

5.3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).

5.4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.2.


Osoby odpowiedzialne za konkurs:

AGNIESZKA OPIEKUN
tel. (017) 852 56 46
redakcja@rze.pl

BARBARA DZIAŁA
tel. (017) 852 56 46
b.dziala@rze.pl

Organizator
PODKARPACKI SERWIS GOSPODARCZY
www.rze.plNick
Treść komentarza
Wpisz ciąg znaków z poniższego obrazka
Kod obrazka
napisał(a): ~tru
salonu kolportera nie ma już więc jak będzie z nagrodą?
napisał(a): ~lolek
"Jako patron konkursu KOLPORTER ufunduje nagrodę książkową dla zwycięzcy III edycji konkursu." - słaba cos ta nagroda, na więcej nie stac?
napisał(a): ~maj
Może i logiczne, ale na pewno nie wynika to z zapisu regulaminu. ;)
napisał(a): ~ferdek
to chyba logiczne ze zdjęcie musi być wykonane w roku, na który przypada bieżąca edycja konkursu...
napisał(a): ~maj
Regulamin jest oczywiście do spełnienia, ale przede wszystkim jest nieścisły i mało precyzyjny. Choćby punkt 3.12. Rozumiem, że zdjęcie np. listopada musi być wykonane w listopadzie, ale nie jest określone w którym listopadzie, czyli może to być np. zdjęcie z listopada 1985 roku...
napisał(a): ~ann
Czyli tylko na terenie Rzeszowa ?? ;)
napisał(a): ~abc
Kiedy wyniki drugiej edycji ?
napisał(a): ~costa
Kiedy startuje kolejna edycja konkursu? Czy można juz nadsyłac prace?
napisał(a): ~WWW
A MOŻE BY TAK ORZEBUDOWAĆ I ZNOWELIZOWAC STRONKE ???
napisał(a): ~Kokos
szkoda ze tylko okolice Rzeszowa.. :(