Kultura.rze.pl

Wydarzenia:
- Dziś: 0
- Najbiższe 7 dni: 0
- W weekend: 0

Muzeum Etnograficzne
Adres: Rzeszów ul. Rynek 6
Telefon: 0-17 86 20 217
www: www.muzeum.rzeszow.pl
    Opis: Od 1989 roku w wyremontowanej kamienicy rzeszowskiego Rynku znajduje się siedziba Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli. Liczące ponad 10 tys. eksponatów zbiory Muzeum Etnograficznego gromadzone były w ciągu 60 lat istnienia Muzeum w Rzeszowie. Przeważają w nich muzealia dotyczące wytwórczości i sztuki ludowej. Bogaty jest zbiór rysunków Józefa Rysia z Łąki, przedstawiający charakterystyczne typy mieszkańców i sceny z ich życia. Do najcenniejszych należy kolekcja dawnej rzeźby i malarstwa ludowego oraz strojów i haftów będących wyróżnikiem dwóch grup etnograficznych: Rzeszowiaków i Lasowiaków. Muzeum posiada duży zbiór zabawek wykonanych po II wojnie światowej, bogatą kolekcję rzeźb i naczyń ceramicznych, pełny zestaw narzędzi kowalskich, a także narzędzia rolnicze używane w XIX i na początku XX wieku jak: sochy, radła i drewniane pługi. W latach osiemdziesiątych zgromadzono ludowe instrumenty muzyczne: skrzypce, basy oraz cymbały. Plastykę obrzędową reprezentują ubiory i akcesoria kolędnicze związane ze zwyczajami okresu Bożego Narodzenia oraz mundury wraz z przybraniami wielkanocnych straży grobowych. Wśród eksponatów znajdują się także naczynia do przechowywania ziarna i innych produktów, dłubane w drewnie i plecione z wikliny czy korzeni.

    Ekspozycje stałe Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie:

    - Stroje ludowe Rzeszowiaków i Lasowiaków
    - Dawna rzeźba ludowa