Kultura.rze.pl

Wydarzenia:
- Dziś: 0
- Najbiższe 7 dni: 0
- W weekend: 0

Muzeum Diecezjalne
Adres: Rzeszów ul. Zamkowa 4
www: www.rzeszow.opoka.org.pl
    Opis: Muzeum na obecnie siedzibę w budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, w adaptowanych do tego celu pomieszczeniach piwnicznych. Dyrektorem muzeum jest Ks. mgr Franciszek Dziedzic. Jest ono czynne w czwartki i piątki. W muzeum zgromadzono szereg eksponatów z diecezji.