Kultura.rze.pl

Wydarzenia:
- Dziś: 0
- Najbiższe 7 dni: 0
- W weekend: 0

Teatr Przedmieście
Adres: Rzeszów ul. ul. Reformacka 4 35-026 Rzeszów
Telefon: 601376697 - Aneta Adamska
Email: teatr.przedmiescie@wp.pl
www: www.teatrprzedmiescie.pl
    Opis: Teatr Przedmieście powstał w 2001 roku w Krasnem pod Rzeszowem z inicjatywy Anety Adamskiej. Stworzyła ona bardzo szybko konsekwentną wizję prowadzenia pracy nad przedstawieniami. W sierpniu 2006 roku zespół zmienił swoją siedzibę na Łańcut, gdzie pracował w Miejskim Domu Kultury do sierpnia 2010 roku. Obecnie działa niezależnie i wystawia swoje sztuki w Rzeszowie. Teatr Przedmieście ma na swoim koncie głównie autorskie spektakle: „Opowieść” (2004) „Trzy historie o Ewie” (2005), „Tango” (2007), „Niebo” (2008), "Parady" (2010, współpraca z aktorami włoskimi), "Obietnicę" (2011) oraz dwie koprodukcje z Ośrodkiem Teatralnym CREARC w Grenoble ”Za szafą” (2008) i „Pierwszy”(2009), które były głośno oklaskiwane na wielu scenach w kraju i za granicą (Francja, Włochy, Niemcy, Słowacja, Ukraina). Teatr Przedmieście był doceniany za swoją pracę artystyczną i może się poszczycić wieloma nagrodami i wyróżnieniami na festiwalach teatralnych w Polsce i Europie. „Przedmieście” współpracuje również z Ośrodkiem Teatralnym CREARC w Grenoble, Theater Frankfurt, Accademią Internatzionale dell’ Attore z Rzymu, Studio Novecento z Mediolanu, Forn de Teatre Pa‘tothom z Barcelony i Stowarzyszeniem Processus - Le Retour d‘Ulysse z Paryża oraz licznymi instytucjami i teatrami w Polsce. Teatr inicjuje i organizuje różnorodne wydarzenia o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Są to m. in.: Międzynarodowe Spotkania Teatru Alternatywnego „Łańcuckie Noce Teatralne”, Źródła Pamięci. Grotowski- Kantor - Szajna, Ogólnopolskie Warsztaty Teatralne, warsztaty dla pań „Ścieżki kobiet”, a także prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.