Kultura.rze.pl

Wydarzenia:
- Dziś: 0
- Najbiższe 7 dni: 0
- W weekend: 0

Filtr wrażliwości naszego umysłu
17 maja 2008

Po raz trzynasty Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Jasło zorganizowali Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Informacja o tegorocznej edycji konkursu dotarła do osób zainteresowanych twórczością literacką w całej Polsce. W XIII edycji KLTDiM wzięło udział 258 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, którzy zgłosili na konkurs 511 utworów. Tradycyjnie prace oceniały dwa zespoły jurorskie - jury profesjonalne w składzie: Aleksandra Dacyl - polonistka, Grzegorz Kociuba - poeta, krytyk literacki i polonista, Mariusz Kalandyk - poeta, współredaktor kwartalnika "Nowa Okolica Poetów" oraz Jan Tulik - poeta i prozaik, oraz jury rówieśnicze wybrane spośród czytelników Oddziału dla Dzieci (w grupie I - Klaudia Wojtas i Witold Grygiel, w grupie II - Katarzyna Witalis i Mirosław Roś, w grupie III - Olga Sikora i Paulina Palar, w grupie IV - Joanna Potrawska i Witold Pankiewicz).


Laureaci klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej

Ceremonia wręczania nagród odbyła się 13 maja 2008 r. w sali widowiskowej JDK. W uroczystości finałowej - prowadzonej przez Dyrektor MBP w Jaśle Małgorzatę Piekarską oraz Kierownika Oddziału dla Dzieci Grażynę Łach - uczestniczyło około 350 osób: laureatów i uczestników konkursu, rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, rówieśników i zaproszonych gości.


Laureaci z gimnazjów i szkół średnich

Podczas uroczystości na temat prac konkursowych wypowiadali się członkowie jury, wyjaśniając co najbardziej ich zachwyciło i skłoniło do wyróżnienia i nagrodzenia wybranych utworów. Zwracaliśmy uwagę na te utwory, które odznaczały się niepowtarzalnością patrzenia na świat, umiejętnością przekazywania emocji i wartości, które towarzyszą nam w życiu oraz sprawnością wyrażania tego wszystkiego w pięknym, ciekawym i zaskakującym języku - wyjaśniała Aleksandra Dacyl. Sprawność i skuteczność językową laureatów chwalił również Grzegorz Kociuba. Mariusz Kalandyk zwrócił uwagę na świeżość i dynamikę wyobraźni, intuicję literacką i warsztatowe umiejętności: Dzięki warsztatowi dochodzi się do tego, co ludzie nazywają pięknem. Piękno ma różne oblicza i to piękno czasem pachnie brzydotą, a we współczesnej estetyce ta brzydota też ma swoje ważne walory. Jan Tulik zauważył iż młodzi twórcy często czerpią wzory z mediów, Internetu i utworów ulubionych pisarzy, a najważniejsze w twórczości jest to co pokazujemy osobiście; najważniejsze jest pokazywanie świata przez filtr wrażliwości naszego umysłu - podkreślił juror.


Szymon Zieliński ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle zajął
I miejsce (klasy 1-3)

Aleksandra Dacyl gratulując laureatom i uczestnikom konkursu niebywałej wyobraźni i wrażliwości, zwróciła również uwagę na ich odwagę: Cieszymy się, ze młody człowiek, chce się dzielić swoimi przeżyciami i chce by jego prace były poddawane ocenie przez rówieśników oraz osoby dorosłe. Do udziału w konkurach literackich oraz poddawania swoich prac ocenie innych, zachęcał również Mariusz Kalndyk: nie wstydźcie się pytać, nawet gdy macie w nosie dobre rady wapniaków. Nie wstydźcie się pytać różnych ludzi o to, co im się podoba w życiu w sensie literackim i artystycznym... nawet po to by to później odrzucić!


Miłosz Krajenta ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle zajął
I miejsce (klasy 4-6) za cykl wierszy

Dyplomy i nagrody wręczali laureatom zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta Jasła - Leszek Zduński oraz przedstawiciele jury profesjonalnego.

Uroczystość uświetnił występ Trio Gitarowego Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle, pod kierunkiem Jarosława Stompla.


Elżbieta Musiał z Gimnazjum nr 1 w Jaśle zajęła I miejsce
(klasy 1-3) za wiersz "Kołysanka"

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle wydała tomik prezentujący utwory laureatów. Tegoroczny tytuł tomiku - Granice znaczeń - jest fragmentem wiersza laureatki III miejsca w tej kategorii, w grupie uczniów szkół średnich - Grety Wardęgi. Z tekstami nagrodzonych utworów przez jury profesjonalne można zapoznać się oglądając wystawę pt. Granice znaczeń, znajdującą się w holu biblioteki. Wystawa prezentuje również prace plastyczne wykonane w Oddziale dla Dzieci i trzech filiach MBP w Jaśle w ramach całorocznego cyklu zajęć "Popołudniowe hece w bibliotece". Wystawę oglądać można do 31 maja 2008 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty od 10.00 do 15.00.


Piotr Flak z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle zajął
I miejsce za wiersz "Eneduerabe"

Finał XIII KLTDiM zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu

Marta Gąsiorowska - MBP Jasło
Fotografie: Marek Maczuga - Marfot
Nick
Treść komentarza
Wpisz ciąg znaków z poniższego obrazka
Kod obrazka